English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ANNUAL REPORT OF THE INTERNATIONAL FOUNDATION BALKAN NET 2011

 

Меѓународната фондација Балкан Нет е основана во 2006 г. во форма на интегрирачка задгранична меѓународна експертска мрежа, основана од консултанти, претприемачи и преставници од јавниот сектор од земјите на југо-источна Европа. Членовите на мрежата покриваат широки области од приватниот, научниот и јавниот сектор. Седиштето на фондацијата е во Скопје, Република Македонија. Нејзиното основање беше поддржано од германската владина агенција InWEnt (www.inwent.org) преку мерки за надградба на капацитети и проектни партнерства.

Нашата мисија е да дејствуваме како платформа за трансфер на знаења/центар за знаења, зајакнувајќи ја економската и техничката соработка, поддржувајќи прекугранични проекти, промовирајќи цврсти деловни и политички врски помеѓу земјите од југо-источна Европа и Германија и другите земји на ЕУ. Поттикнувањето на јавно-приватно партнерство (ЈПП) е една од нашите главни цели.

Активностите на мрежата се координирани од експерти и координатори во Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Германија, Косово, Македонија, Молдавија, Романија, Србија, Турција, Хрватска, Црна Гора.

Во рамките на работата и програмата на меѓународната фондација Балкан Нет, во 2011 година беа реализирани следниве активности и проекти:

 

1.    Започнување на проектот „Надградба на капацитетите за искористување на обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност во општините од Југоисточна Европа“ (www.energy-project.info)

2.    БУГАРСКО-МАКЕДОНСКА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА: “Европски град - европски проекти, лобирање, безбедност и финансии”, 27-28.03.2011 година, хотел Стримон, Ќустендил

3.    Студиско патување и посета на саем WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2011 (02-06.05.2011)

4.    Македонско-бугарскa конференција ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА
Европски град – европски проекти и лобирање,
24.06.2011, хотел Континентал, Скопје

5.    Студиско патување ПОЛОВНИ КОМУНАЛНИ ВОЗИЛА И ГРАДЕЖНИ МАШИНИ – ГЕРМАНИЈА И АВСТРИЈА, 24-29.08.2011 година

6.    ОБУКА ЗА ТРЕНЕРИ (TоT) ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА (21-23.09.2011)

......

ЦЕЛОСЕН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2011

Contact Information

Jean Stanoevski
President of the Foundation
Maksim Gorki 16

1000 Skopje – Macedonia
Tel.: +389 2 3298534
Fax: +389 2 3298535
Mob: +389 75219359
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ACT Schroeder
Liaison Office Germany
Joachim F. Schröder
Im Clemens 19
D-42555 Velbert
Mob. +49 (0)171 4566749

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.