English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ANNUAL REPORT OF THE INTERNATIONAL FOUNDATION BALKAN NET 2012

 

Меѓународната фондација Балкан Нет е основана во 2006 г. во форма на интегрирачка задгранична меѓународна експертска мрежа, основана од консултанти, претприемачи и преставници од јавниот сектор од земјите на југо-источна Европа. Членовите на мрежата покриваат широки области од приватниот, научниот и јавниот сектор. Седиштето на фондацијата е во Скопје, Република Македонија. Нејзиното основање беше поддржано од германската владина агенција InWEnt (www.inwent.org) преку мерки за надградба на капацитети и проектни партнерства.

Нашата мисија е да дејствуваме како платформа за трансфер на знаења/центар за знаења, зајакнувајќи ја економската и техничката соработка, поддржувајќи прекугранични проекти, промовирајќи цврсти деловни и политички врски помеѓу земјите од југо-источна Европа и Германија и другите земји на ЕУ. Поттикнувањето на јавно-приватно партнерство (ЈПП) е една од нашите главни цели.

Активностите на мрежата се координирани од експерти и координатори во Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Германија, Косово, Македонија, Молдавија, Романија, Србија, Турција, Хрватска, Црна Гора.

Во рамките на работата и програмата на меѓународната фондација Балкан Нет, во 2012 година беа реализирани следниве активности и проекти:

1.    Продолжување на проектот „Надградба на капацитетите за искористување на обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност во општините од Југоисточна Европа“ (www.energy-project.info)

2.    Проект: АКАДЕМИЈА ЗА ЛИДЕРСТВО МАКЕДОНИЈА И БУГАРИЈА 2012

3.    МЕЃУНАРОДЕН ПРОЕКТ: "БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА ЗА РЕГИОНОТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА, 2012-2013"

4.    Бугарско-македонскaконференцијаЕвропски град – проекти, лобирање, сигурност и финансии” (16.02.2012), Хотел Пирин, Сандански, Бугарија

5.    Организација на студиско патување и посета на саем IFAT ENTSORGA, МÜNCHEN 2012 (08.05.2012 – 12.05.2012)

.......

ЦЕЛОСЕН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2012

Contact Information

Jean Stanoevski
President of the Foundation
Maksim Gorki 16

1000 Skopje – Macedonia
Tel.: +389 2 3298534
Fax: +389 2 3298535
Mob: +389 75219359
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ACT Schroeder
Liaison Office Germany
Joachim F. Schröder
Im Clemens 19
D-42555 Velbert
Mob. +49 (0)171 4566749

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.