English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ANNUAL REPORT OF THE INTERNATIONAL FOUNDATION BALKAN NET 2013

 

Меѓународната фондација Балкан Нет е основана во 2006 г. во форма на интегрирачка задгранична меѓународна експертска мрежа, основана од консултанти, претприемачи и преставници од јавниот сектор од земјите на југо-источна Европа. Членовите на мрежата покриваат широки области од приватниот, научниот и јавниот сектор. Седиштето на фондацијата е во Скопје, Република Македонија. Нејзиното основање беше поддржано од германската владина агенција InWEnt (www.inwent.org) преку мерки за надградба на капацитети и проектни партнерства.

Нашата мисија е да дејствуваме како платформа за трансфер на знаења/центар за знаења, зајакнувајќи ја економската и техничката соработка, поддржувајќи прекугранични проекти, промовирајќи цврсти деловни и политички врски помеѓу земјите од југо-источна Европа и Германија и другите земји на ЕУ. Поттикнувањето на јавно-приватно партнерство (ЈПП) е една од нашите главни цели.

Активностите на мрежата се координирани од експерти и координатори во Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Германија, Косово, Македонија, Молдавија, Романија, Србија, Турција, Хрватска, Црна Гора.

Во рамките на работата и програмата на меѓународната фондација Балкан Нет, во 2013 година беа реализирани следниве активности и проекти:

1.    Продолжување на проектот „Надградба на капацитетите за искористување на обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност во општините од Југоисточна Европа“ (www.energy-project.info)

2.    МЕЃУНАРОДЕН ПРОЕКТ: "БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА ЗА РЕГИОНОТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА, 2012-2013"

3.    Средба за планирање на идните активности на Алумни мрежата за одржлив бизнис развој во ЈИЕ, 09.01.2013, канцелариите на ГИЗ во Бон, Германија

4.    Потпишување на Меморандум за разбирање со ProNet (20.02.2013) Белград, Србија

5.    Меѓународна работилницаОпштинско управување и услуги и обезбедување на услуги” (14-15.10.2013), Банско, Бугарија

6.    Обука на општински персонал за привлекување на странски инвеститори во република македонија (SoftSkills / Меки вештини), 16-17.12.2013 во просториите на општина Карпош, Скопје

......

ЦЕЛОСЕН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013

Contact Information

Jean Stanoevski
President of the Foundation
Maksim Gorki 16

1000 Skopje – Macedonia
Tel.: +389 2 3298534
Fax: +389 2 3298535
Mob: +389 75219359
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ACT Schroeder
Liaison Office Germany
Joachim F. Schröder
Im Clemens 19
D-42555 Velbert
Mob. +49 (0)171 4566749

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.