English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ANNUAL REPORT OF THE INTERNATIONAL FOUNDATION BALKAN NET 2017

 

Меѓународната фондација Балкан Нет е основана во 2006 г. во форма на интегрирачка задгранична меѓународна експертска мрежа, основана од консултанти, претприемачи и преставници од јавниот сектор од земјите на југо-источна Европа. Членовите на мрежата покриваат широки области од приватниот, научниот и јавниот сектор. Седиштето на фондацијата е во Скопје, Република Македонија. Нејзиното основање беше поддржано од германската владина агенција InWEnt (www.inwent.org) преку мерки за надградба на капацитети и проектни партнерства.

Нашата мисија е да дејствуваме како платформа за трансфер на знаења/центар за знаења, зајакнувајќи ја економската и техничката соработка, поддржувајќи прекугранични проекти, промовирајќи цврсти деловни и политички врски помеѓу земјите од југо-источна Европа и Германија и другите земји на ЕУ. Поттикнувањето на јавно-приватно партнерство (ЈПП) е една од нашите главни цели.

Активностите на мрежата се координирани од експерти и координатори во Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Германија, Косово, Македонија, Молдавија, Романија, Србија, Турција, Хрватска, Црна Гора.

Во рамките на работата и програмата на меѓународната фондација Балкан Нет, во 2017 година беа реализирани следниве активности и проекти: 

1.    Меѓународен форум  Етика во локалната власт и размена на добри практики за јавно приватно партнерство“ во рамките на проектот „Академија за добро управување“, Охрид, Македонија (23-25.04, 2017 година)

2.    Проект „Академија за лидерство 2017“ (спроведени се 3 работилници во траење од по 3 дена)

3.    Учество на двд меѓународни конференци за ДОБРО УПРАВУВАЊЕ во Волос, Грција (7-8 јуни 2017) и Софија, Бугарија (12-13 јули, 2017)

........

ЦЕЛОСЕН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017

Contact Information

Jean Stanoevski
President of the Foundation
Maksim Gorki 16

1000 Skopje – Macedonia
Tel.: +389 2 3298534
Fax: +389 2 3298535
Mob: +389 75219359
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ACT Schroeder
Liaison Office Germany
Joachim F. Schröder
Im Clemens 19
D-42555 Velbert
Mob. +49 (0)171 4566749

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.